Termerna bakom rättvis klimatkompensation

Termerna som används inom klimatkompensationen är ofta svåra. Här förklarar vi vad de betyder.

Människorättsbaserad

Felms arbete är människorättsbaserat, vilket betyder att vi i vårt arbete har som målsättning att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas bland de allra mest utsatta människorna. Klimatförändringarna hotar dock denna målsättning. Årtionden av arbete för att främja mänskliga rättigheter kan rinna ut i sanden på områden där klimatförändringarna försvårar människornas liv och minskar deras möjligheter att aktivt påverka främjandet rättigheterna.

Samhällsbaserad

Felms utvecklingssamarbetsprojekt är samhällsbaserade. De lokala samhällena bestämmer vilka  utmaningar de själva vill ta itu med. Felms långvariga samarbetspartner utbildar byborna och utrustar dem med verktyg för att kunna förverkliga målsättningarna. Byborna driver upp plantor, planterar träd, odlar bin och bygger energisnåla spisar. Ägarskapet finns hos byborna själva. Detta garanterar att projekten är hållbara och etiska.

Klimaträttvis

Det är orättvist att de som bidragit minst till att klimatförändringarna uppkommit, är de som drabbas hårdast. Industriländerna har orsakat största delen (ca 80 %) av alla utsläpp i världen, även om det i dessa länder bara bor en femtedel av jordens befolkning. Klimatförändringarna påverkar redan nu de allra mest utsatta människorna, som har mycket små möjligheter att klara förändringarna. Därför är det rättvist att dela på bördan. Västvärlden bör ta sitt ansvar för att bromsa klimatförändringarna och hjälpa samhällen att anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringarna.