Termejä oikeudenmukaisen päästökompensaation taustalla

Päästökompensaatioiden termit ovat usein hankalia ja vaikeasti vertailtavia. Haluamme olla läpinäkyviä ja avata myös käyttämiemme termien merkityksiä.

Ihmisoikeusperustaisuus

Felmin työ on ihmisoikeusperustaista, joka tarkoittaa sitä, että työmme nostaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden ihmisoikeuksien toteutumisen toiminnan päämääräksi. Ilmastonmuutos kuitenkin uhkaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen oikeuksien toteutumista. Vuosikymmenien työ ihmisoikeuksien edistämiseksi valuu hukkaan alueilla, joissa ilmastonmuutos heikentää ihmisten elinolosuhteita ja vähentää heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa aktiivisesti omien oikeuksiensa edistämiseen.

Yhteisöpohjaisuus

Felmin kehitysyhteistyöhankkeet ovat yhteisöpohjaisia. Paikalliset yhteisöt identifioivat haasteet, joihin he itse haluavat vaikuttaa. Felmin pitkäaikaiset paikalliset kumppanit kouluttavat yhteisöt ja antavat heille siten työkalut toiminnan toteuttamiseen. Yhteisöt kasvattavat taimet, istuttavat puut, tarhaavat mehiläisiä ja rakentavat puuta säästäviä liesiä. Omistajuus hankkeissa on yhteisöillä itsellään, jolloin varmistetaan hankkeiden kestävyys ja eettisyys.

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

On epäoikeudenmukaista, että ilmastonmuutoksesta vähiten vastuussa olevat kärsivät sen seurauksesta eniten. Teollisuusmaat ovat aiheuttaneet suurimman osan, yli 80 %, maailman kaikista tähänastisista päästöistä, vaikka niissä maissa asuu enää vain noin viidennes maailman väestöstä. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt eniten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, joilla on hyvin pienet mahdollisuudet selviytyä näistä muutoksista. Siksi on oikeudenmukaista, että taakkaa tasataan ja länsimaat kantavat vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja auttavat yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Jaa kirjoitus

Kaikki blogikirjoitukset

Termejä oikeudenmukaisen päästökompensaation taustalla

16.5.2019

Päästökompensaatioiden termit ovat usein hankalia ja vaikeasti vertailtavia. Haluamme olla läpinäkyviä ja avata myös käyttämiemme…

Lue lisää

Metsä tuo toivoa ilmastonmuutoksesta kärsivään Nepaliin

14.5.2019

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat Nepalissa erityisesti maan köyhimpien yhteisöjen elämässä. Ratkaisu voi löytyä suomalaisille tutusta paikasta:…

Lue lisää