Skip to content

Mitä yritys odottaa Hope Fundilta?

Jos tuntee olonsa syyllistetyksi ja kokee että toivo on mennyt, ajattelee helposti miksi enää näkisi vaivaa päästöjen vähentämiseksi tai kompensoimiseksi. Media mässäilee yksittäisillä esimerkeillä. Monet saattavat ajatella, että miksi yrittää vaikuttaa mihinkään, jos palaaminen vanhaa ei enää ole mahdollista. Jotain on tuhottu, joten kaikkea ei voi korvata. Mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään niin ilmasto-osaamisen lisääntymisen, ruokaturvallisuuden parantumisen, toimeentulon kehittymisen kuin kestävän energian lähteiden rakentamisen kautta. Kulutustottumuksia on myös mahdollista muuttaa kestävästi, kun nähdään toivon kipinä, ilo ja myönteisyys. Jokainen meistä voi vaikuttaa nykytilanteeseen. Hope Fundin kautta yritys voi kompensoida hiilijalanjälkeään. Tarkoitus ei ole viherpestä kaikkia päästöjä kompensaation kautta, vaan ensisijaisesti pyrkiä vähentämään yrityksen päästöjä ja yhdessä Hope Fundin kanssa laskea jäljelle jääville päästöille kompensaatio. Yritys voi halutessaan valita myös kompensoivansa vain tietyn osan liiketoiminnastaan aiheutuvista päästöistä, kuten lentomatkailusta kertyvät päästöt.

Yhteiset arvot

Arvopohjainen yrittäjyys on se yritysmuoto, jota nykypäivänä tarvitaan. Usein nämä yritykset ovat myös naisten perustamia. Ne ponnistavat naisten tavasta ajatella ja tehdä. Alkuvaiheiden vaikeudet vaativat päämäärätietoisuutta ja uskallusta. Hope Fundin yhteistyöyritys Luonkos kehottaa aloittavia yrityksiä luottamaan ideoihinsa ja näkemyksiinsä. Ideoita kannattaa viedä rohkeasti eteenpäin. Uusia innovaatioita ja ratkaisuja tarvitaan jatkuvasti.

Pohjoismaiden ulkopuolella ei olla vielä niin tietoisia luonnonkosmetiikasta ja sen eduista. Pohjoismaissa ollaan asian edelläkävijöitä ja tietoisia tästä genrestä enemmän. Myös kosmetiikkaan halutaan muutosta ja uusia vaihtoehtoja. Lounkos ekokosmetiikkatuotteiden takana on meille kaikille tärkeitä ajatuksia ja arvoja: Olet tarpeeksi. Olet hyvä. Naisen tapa hahmottaa maailma on aivan yhtä oikea.

Luonkos on esimerkki arvopohjaisesta ja yhteiskunnallisesti vastuullisesta yrityksestä, joka pohjaa oman liiketoimintansa vahvasti perustajanaisten omiin arvoihin ja suomalaiseen metsään. He ammentavat historiasta ja tähtäävät vahvasti tulevaisuuteen. Vielä muutama vuosi sitten tuotteita ei voitu myydä arvopohjan avulla. Kelkka on kuitenkin hiljalleen alkanut kääntyä. Yritykset haluavat ja voivat tehdä kannattavaa liiketoimintaa omaa arvopohjaansa kuunnellen. Luonkos yhteistyössä Hope Fundin projektipäällikön Ruusa Gawazan kanssa kartoittavat liiketoimintansa päästöt ja kompensoi Hope Fundin kautta ne päästöt, joita ei ole mahdollista poistaa. Tavoitteena on yhdessä torjua ilmastonmuutosta ja lisätä maapallon vihreitä hiilinieluja.

Luonkos on valinnut Hope Fundin kumppanikseen, koska rahaston metsityshankkeiden taustalla on luotettava, pitkän historian omaava Suomen Lähetysseura. Lähetysseura on toiminut Hope Fundin hankkeiden toiminta-alueilla jo kymmeniä vuosia. Luonkosin perustajanaiset kokevat voivansa luottaa siihen, että heidän yrityksensä päästökompensaatio toteutetaan luvatulla tavalla ja sijoitukset menevät aidosti kohteeseen, jossa niiden avulla voidaan parhaiten taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Jaa kirjoitus

Kaikki referenssitekstit

Mitä yritys odottaa Hope Fundilta?

26.8.2019

Jos tuntee olonsa syyllistetyksi ja kokee että toivo on mennyt, ajattelee helposti miksi enää näkisi…

Lue lisää

Metsä on meille tärkeä

19.8.2019

Meille suomalaisille metsä on kansallismaisemaa, tarinoiden maisema, paikka rauhoittumiselle ja tulonlähde. Metsien hyödyntäminen ei kuitenkaan…

Lue lisää

Ole oma itsesi

12.8.2019

Luonkos luonnonkosmetiikkabrändin ja Hope Fundin yhteistyön juuret ovat yhteisissä arvoissa. Rehellisyys ja vastuullisuus ovat ohjenuoria…

Lue lisää