Investera i Hope Fund

Miljöansvar innebär att man i första hand försöker minska utsläppen och därefter kompensera de utsläpp som är oundvikliga. Vi önskar att våra investerare och samarbetspartner har miljövänliga värderingar som genomsyrar all verksamhet. Därför utgår vi ifrån att ni vet hur stor den mängd utsläpp ni vill kompensera är.

Det är möjligt att kompensera alla utsläpp, men om ni vill kan vi också börja med att ni kompenserar en del av utsläppen, t.ex. bara flygresorna, bilkörandet eller uppvärmningskostnaderna. År 2016 beslöt Finska Missionssällskapet eller Felm att börja kompensera våra egna flygresor. Våra samarbetspartners ökade oro för klimatförändringarna och viljan att göra något för miljön ledde sedan till att vi beslöt erbjuda fonden till andra som vill kompensera sina utsläpp.

investera_i_hope_fund
yrityksille_BG_003

Blev ni intresserade av att kompensera era utsläpp?

Kontakta oss »

Blev ni intresserade av att kompensera era utsläpp?