Vaikuttava sijoitus
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Yritykset ja yhteisöt ympäri maailman etsivät keinoja pienentääkseen hiilijalanjälkeään. Hope Fund on Suomen Lähetysseuran organisaatioille tarjoama palvelu, jolla hillitään ilmastonmuutosta ja autetaan paikallisyhteisöjä sopeutumaan siihen. Rahasto tarjoaa keinoja vähentää päästöjä ja mahdollisuuden kompensoida ne eettisesti ja kestävästi. Emme hae taloudellista voittoa vaan pitkäaikaisia ja vastuullisia tekoja ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen.

ilmasto-oikeudenmukaisuutta_BG

Ilmasto-oikeudenmukaisuutta yhteisöille

On epäoikeudenmukaista, että ilmastonmuutoksesta vähiten vastuussa olevat kärsivät sen seurauksista eniten. Siksi olemme perustaneet Hope Fundin, Suomen ensimmäisen oikeudenmukaisen ja yhteisöpohjaisen ilmastorahaston. Haluamme hillitä ilmastonmuutosta kannustamalla päästövähennyksiin sekä auttamalla yrityksiä ja yhteisöjä kompensoimaan hiilijalanjälkeään eettisesti. Toteutamme metsityshankkeita yhdessä kehittyvien maiden yhteisöjen kanssa alueilla, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suurimpia. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella on kiire, siksi metsityshankkeissamme on aina mukana myös sopeutumistoimenpiteitä kuten ruokaturvan vahvistamista, elinkeinojen monipuolistamista ja ympäristökasvatusta. Monipuolisilla hanketoiminnoilla vähennetään metsien käytön painetta ja varmistetaan hankkeiden kestävyys.

Monissa maissa metsäkato on muodostunut vakavaksi ongelmaksi, kun kestämätön maankäyttö yhdistyy ilmastonmuutoksen seurauksiin. Kuivuus, tulvat, eroosio sekä maaperän köyhtyminen ovat romahduttaneet yhteisöjen elinkykyä ja mahdollisuuksia hyvinvoinnin turvaamiseen.

Metsien istuttaminen tuo toivoa ja luo paikallisille mahdollisuuksia parempaan elämään. Puilla ja metsillä on merkittävä rooli, sillä ne tarjoavat suojaa, ruokaa ja toimeentuloa ihmisille sekä suojaavat ja lannoittavat maaperää luonnollisesti. Puut sitovat hiilidioksidia tehokkaasti. Metsitys auttaa siis taistelemaan ilmastonmuutoksen haittoja vastaan monella tasolla.

Luotettava ja helppo tapa kompensoida päästöt

Hope Fund on luotettava tapa yrityksellenne tai yhteisöllenne päästöjen, kuten lämmityskulujen, hankintojen tai työmatkustuksesta koituvien päästöjen, kompensointiin. Jos toimintanne päästöjen kartoittamisessa laskeminen tuntuu aluksi haastavalta, autamme mielellämme.

Matkalaskurillamme myös yksityishenkilöt voivat kompensoida matkustuksesta koituvia päästöjään.

Hope Fundin kautta voitte olla edelläkävijöitä ja osa muutosta kestävämmän maailman puolesta. Rahaston kautta vaikutetaan ihmisten elämään kestävällä tavalla: yritysten ja yhteisöjen tietoisuus oman toiminnan vaikutuksista lisääntyy, maapallon hiilinielut kasvavat, ilmasto-osaaminen lisääntyy ja ruokaturva paranee. Olemme työskennelleet hankkeidemme toiminta-alueilla jo vuosikymmeniä ja toimintamme perustuu tiiviisiin kumppanuussuhteisiin paikallisten kanssa. Työskentelemme oikeudenmukaisesti, pitkäjänteisesti ja yhteisölähtöisesti. Toimimme siellä, missä tarve on suurin.

bennett-tobias-1296956-unsplash
vastuullisuusmarkkointi

Vastuullisuusmarkkinointia toivomallanne tavalla

Tarjoamme päästönsä kompensoiville organisaatiolle myös mahdollisuuden viestiä vastuullisuudestaan Hope Fundin kanssa. Jokainen kompensaatiotarjous rakennetaan yksilöllisesti kanssanne ja teidän tavoitteitanne ajatellen. Autamme teitä myös pohtimaan päästöjen vähentämistä konkreettisesti. Saatte meiltä todistuksen siitä, että kompensoitte esimerkiksi lentämisestä, autoilusta tai toimitilojen lämmittämisestä aiheutuneet päästöt kauttamme. Hope Fundin kautta voitte rakentaa entistä arvostetumpaa brändiä ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. Räätälöimme halutessanne yhdessä kokonaisuuden, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Vastuullista sijoittamista

Hope Fund hyödyntää Suomen Lähetysseuran vuosikymmenien osaamista ja laajoja kansainvälisiä verkostoja ilmastonmuutoksen hidastamisessa sekä Suomessa että alueilla, joissa tarvitaan apua eniten.

Tarjoamme osaamistamme organisaatioiden käyttöön ja autamme kompensoimaan päästöt eettisesti. Sijoittamalla kauttamme voitte varmistua toiminnan vastuullisuudesta. Työmme on läpinäkyvää, pitkäjänteistä ja yhteisölähtöistä. Emme hae taloudellista voittoa vaan pitkäaikaisia ja vastuullisia tekoja ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kannustamme ensisijaisesti päästöjen vähentämiseen ja tarjoamme siihen konkreettisia työkaluja.

Raportoimme säännöllisesti ilmastorahaston työstä ja saavutuksista, myös näiden verkkosivujen kautta. Sijoittajat näkevät selkeästi, minne heidän sijoituksensa ovat menneet ja millaisia vaikutuksia niillä on saatu aikaan. Ilmastorahastoon liittyminen on helppo tapa toimia eettisesti ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Lähde mukaan sijoittamaan paremman maailman puolesta!

vaikuttavaa_hanketyota_BG
kiinnostuitko_hopefundin

Kiinnostuitko Hope Fundin toiminnasta?

Lähde mukaan »

Kiinnostuitko Hope Fundin toiminnasta?

kirkko_helsingissa_logo

Mukana Hope Fundin kehittämistyössä Helsingin Seurakuntayhtymä

www.helsinginseurakunnat.fi