En imponerande investering
för att bromsa klimatförändringarna

Utgående från våra samarbetspartners ökade oro för klimatförändringarna och behovet att göra något för miljön föddes tanken att öppna fonden för andra som vill kompensera sina utsläpp.

Vår fond skiljer sig från andra kompensationsfonder då det gäller etik. Företag som bekymrar sig för miljön kan vara säkra på att klimatkompensering via Hope Fund sker etiskt rätt. Alla trädplanteringsprojekt utgår från lokala behov och vi har i årtionden samarbetat med våra lokala samarbetsorganisationer. Vi eftersträvar inte heller vinst.

Vi erbjuder en lösning som är skräddarsydd för er. Börja alltså investera i en hållbar framtid. På samma gång får ert företag positiv synlighet.

ilmasto-oikeudenmukaisuutta_BG

Klimaträttvisa åt samhällen

Företag och samfund runtom i världen söker vägar för att minska sina ekologiska fotavtryck. Vi erbjuder nu en lösning på problemet. Hope Fund är Finska Missionssällskapets alternativ för att bromsa klimatförändringarna och hjälpa lokalsamhällen att anpassa sig till konsekvenserna. Fonden erbjuder er möjlighet att kompensera utsläpp hållbart och etiskt.

Det är orättvist att de som bidragit minst till att klimatförändringarna uppkommit, är de som drabbas hårdast. Därför har vi grundat Hope Fund, som är Finlands första rättvisa, samhällsbaserade klimatfond. Vi vill bromsa klimatförändringarna genom att uppmuntra företagen att minska utsläppen och hjälpa dem att kompensera sina ekologiska fotspår. Trädplanteringen sker i samarbete med lokala samhällen i utvecklingsländerna, på områden där klimatförändringarna är som störst.

Skogar spelar en avgörande roll eftersom de erbjuder skydd, mat och utkomstmöjligheter. De skyddar och göder jorden naturligt. I större skala binder skogarna effektivt koldioxid och därför är trädplantering viktig då man kämpar mot klimatförändringarna.

Trädplantering inger hopp och skapar möjligheter för ett bättre liv. I många länder har den minskade skogsarealen blivit ett stort problem då ohållbar markanvändning kombineras med konsekvenserna av klimatförändringarna. Torka, översvämningar, erosion och utarmning av jordmånen har försvårat många människors liv.

Förändra livet för tiotusentals människor

Hope Funds projekt genomförs redan i Kishapu i Tanzania och i Udayapur i Nepal och vi planerar att utvidga verksamheten till ännu fler länder. Förutom att plantera träd satsar vi även på annat klimatarbete. Vi utbildar lokala samhällen om hur man bromsar klimatförändringarna och anpassar sig till deras konsekvenser. Byborna driver upp plantor, planterar träd och sköter skogarna. Dessutom odlar de fruktträd, bygger energisnåla spisar och odlar bin. Miljöfostran och ökad kunskap spelar också en viktig roll eftersom de ger byborna verktyg för att kunna påverka. Även samarbetet med lokala myndigheter är avgörande.

annie-spratt-427337-unsplash
vastuullista_sijoittamista_BG

Ansvarsfullt placerande

Hope Fund är en klimatfond som sköts av Finska Missionssällskapet. Vår mångåriga erfarenhet och breda internationella nätverk används för att bromsa klimatförändringarna i Finland och på områden där hjälpen behövs mest.

Vi erbjuder nu vårt kunnande till företag och hjälper dem kompensera sina utsläpp. Vår fond skiljer sig från andra kompensationsfonder gällande etik och långsiktighet. Vi strävar inte efter ekonomisk vinst, utan satsar på långsiktighet och ansvarsfullt agerande som beaktar både människor och miljö. 

Vi rapporterar regelbundet om fondens arbete och resultat. Vi ser till att understödare även i fortsättningen tydligt ser vart deras pengar har gått och vilka resultat som uppnåtts. Av oss får ni också hjälp med marknadsföring och synlighet. Genom att understöda Hope Fund kan ni på ett enkelt sätt handla etiskt för att bromsa klimatförändringarna.  

Kom med och investera i en bättre värld!

kiinnostuitko_hopefundin

Blev du intresserad av Hope Fund?

Kom med »

Blev du intresserad av Hope Fund?

kirkko_helsingissa_logo

Helsingfors kyrkliga samfällighet är med i utvecklandet av Hope Fund.

www.helsinginseurakunnat.fi