Skip to content

Hope Fundin hankkeet

Hope Fundin sijoituksilla on istutettu vihreitä hiilinieluja niin Tansanian Kishapuun kuin Nepalin Udaypuriin. Molemmat alueet kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista, muun muassa ankarasta kuivuudesta. Suomen Lähetysseura (Felm) on toiminut molemmilla alueilla jo vuosikymmenten ajan yhdessä luotettavien ja ammattitaitoisten paikalliskumppaneidensa kanssa.

vaikuttavaa-hanketyota_BG

Vaikuttavaa hanketyötä

Hope Fund on vaikuttanut tuhansien ihmisten elämään siten, että yhteisöjen ilmasto-osaaminen ja tietoisuus on lisääntynyt, ruokaturva vahvistunut ja toimeentulomahdollisuudet parantuneet. Hiilinielut hankealueilla ovat kasvaneet, puuta säästävät hellat tehostavat puunkäyttöä ja auttavat siten ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä tekevät ruoanlaitosta turvallisempaa. Metsien ekosysteemipalvelut monipuolistuvat metsitysalan kasvaessa.

Tansaniaan on istutettu kahden vuoden aikana n. 13 hehtaaria metsää. Alueelle on istutettu vuoteen 2018 mennessä yhteensä 32 800 tainta ja sen lisäksi yhteisön jäsenten kotien pihoille 36 800 tainta. Metsityshankkeesta on hyötynyt jo yli 6500 ihmistä.

Nepaliin on taas istutettu puolen vuoden aikana yli 5000 puuta, ja hankkeesta on hyötynyt yli 2000 ihmistä. Tavoitteena on kasvattaa olemassa olevia hankkeita ja laajentaa toimintaa seuraavan kolmen vuoden aikana kymmenellä uudella hankkeella.

Kasvamme jatkuvasti

Toimintaa laajennetaan seuraavan kolmen vuoden aikana 10 uudella hankkeella. Jokaisen hankkeen metsäalueet 10+ hehtaaria per hanke per vuosi. Arvio hiilidioksidin sidontapotentiaalista on 20100 CO2 30 vuoden aikajänteellä. Kolmen vuoden päästä yhteistyötä tehdään 20 yhteisön kanssa, vaikutetaan kymmenien tuhansien ihmisten elämään siten, että ilmasto-osaaminen lisääntyy, ruokaturva vahvistuu, hiilinielut kasvavat, puuta säästävät hellat tehostavat puunkäyttöä ja tekevät ruoanlaitosta turvallisempaa, toimeentulomahdollisuudet paranevat ja ekosysteemipalvelut monipuolistuvat.

bill-wegener-601508-unsplash
ian-macharia-509884-unsplash

Tulevaisuuden toivo

Tuhannet nepalilaisnuoret muuttavat ulkomaille työn perässä. Nepalilainen 27-vuotias Hem Rai halusi kuitenkin toimia toisin ja keskittyä oman asuinalueensa elinolojen parantamiseen.

Rai asuu Kopilan kylässä, Terailla Udaypurin piirikunnassa. Terai on nepalin trooppista alankoaluetta, jossa maanviljelys on keskeinen elinkeino. Alue on kuitenkin kärsinyt valtavasta metsäkadosta kestämättömän maankäytön vuoksi. Tämä yhdistettynä ilmastonmuutokseen on synnyttänyt tulvia, eroosiota ja kuivuutta.

Alueen tilanteen parantamiseksi Lähetysseura tukee Hope Fundin kautta Kopilan kylässä kumppanijärjestönsä Group of Helping Hands (SAHAS) Nepalin toteuttamaa yhteisöpohjaista metsityshanketta, jossa kasvatetaan uutta metsää karulle maa-alalle. Puilla on tärkeä rooli, sillä sadekaudella ne suojaavat alueen hiekkaista maaperää, jotta hedelmällinen maakerros ei huuhtoutuisi pois. Ne turvaavat nyt alueen ihmisten toimeentuloa.

Rai osallistui Sahasin puiden kasvattamista ja ilmastonmuutosta käsittelevään koulutukseen. Sen ansiosta nuori mies tajusi, että hän voisi käyttää omaa pihaansa paitsi ympäristön suojeluun, myös tulevien sukupolvien tulonlähteenä. Nyt hänen pihallaan kasvaa monia erilaisia hedelmäpuita, ja 27-vuotias mies johtaa Kopilan yhteisöjen metsityshanketta. Puista hän toivoo nyt toimeentulon lähdettä useille sukupolville.

Rai ei ole jäänyt ainoaksi puiden istuttajaksi alueella. Jo yli 100 kotitaloutta on istuttanut puita Nepalissa. Hope Fundin kautta voit tukea nepalilaisten toimeentuloa pitkäaikaisesti ja kestävästi sekä samalla kompensoida oman organisaationne päästöt luotettavasti ja vastuullisesti.

Puut ruokaturvan vahvistajina

Tansanialainen Elizabeth Emmanuel tapasi katsella papaijoja, mangoja ja appelsiineja paikallisella toreilla. Hänellä ei ollut kuitenkaan varaa ostaa kalliita hedelmiä, vaikka hän olisi halunnut.

Tilanne muuttui, kun Elizabet osallistui Felmin kumppanijärjestön Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS):n järjestämälle kurssille Pohjois-Tansanian Kishapussa sijaitsevassa kotikylässään. Kurssi on osa Hope Fundin työtä, jossa toteutetaan yhteisöpohjaista metsityshanketta. Kurssilla Elizabeth oppi puiden istuttamista ja sai lisäksi papaijan siemeniä käyttöönsä. Nyt Elizabethin kodin vieressä kasvavat värikkäät hedelmäpuut, joista riittää hedelmiä koko perheelle.

Elizabethin asuinalueella niin perinteinen kaskiviljely kuin ilmastonmuutos ovat kiihdyttäneet puukatoa. Puut ovat yksinkertainen, mutta tärkeä keino torjua ilmastonmuutosta kuivuudesta kärsivillä alueilla. Puiden ansiosta yhteisöjen sopeutuminen ilmastonmuutokseen on helpompaa, sillä puut sitovat hiilidioksidia ja taistelevat ilmastonmuutoksen haittoja vastaan.

”Aiemmin en tiennyt, että puut voivat kasvaa alueella. Nyt perheeni ei tarvitse käyttää rahaa hedelmiin”, Elizabeth iloitsee.

Kuva istutetuista puista Tansaniassa.