Taimien kasvatus on vain yksi osa metsityshankkeita

Hope Fund -ilmastorahaston sijoituksilla on jo istutettu vihreitä hiilinieluja Tansanian Kishapuun ja Nepalin Udaypuriin. Molemmat alueet kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista, muun muassa ankarasta kuivuudesta. Suomen Lähetysseura on toiminut molemmilla alueilla jo vuosikymmenten ajan yhdessä luotettavien ja ammattitaitoisten paikalliskumppaneidensa kanssa.

bill-wegener-601508-unsplash

Vaikuttavaa hanketyötä

Hiilinielut hankealueilla ovat kasvaneet. Metsien ekosysteemipalvelut monipuolistuvat metsitysalan kasvaessa. Metsän istuttamisen lisäksi sijoituksia käytetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Koulutamme paikallisia yhteisöjä hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan muuttuneisiin elinolosuhteisiin. Yhteisöt kasvattavat taimet, istuttavat puut ja hoitavat metsää. Lisäksi yhteisöt rakentavat puuta säästäviä liesiä ja vahvistavat ruokaturvaansa kasvattamalla hedelmäpuita ja tarhaamalla mehiläisiä sekä kehittävät hyviä tapoja kestävään yhteiselämään metsän kanssa. Ympäristökasvatus ja tietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä työkaluja yhteisöjen parissa tehtävässä vaikuttamistyössä. Myös yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa on tiivistä.

Vaikuttavat metsityshankkeet

Yksi puu sitoo

122

kg hiilidioksidia 30 vuodessa

Hiiliensidontakapasiteetti

1675 tCO2e

12,9 hehtaarin alueella 30 vuoden aikajänteellä

Tansaniassa ja Nepalissa yhteensä

75 000

istettua tainta

(2016–2019)

Puunkäyttö väheni

50 %

puuta säästävien hellojen ansiosta

Tavoitteena hallittu ja jatkuva kasvu

Toimintaa laajennetaan seuraavan kolmen vuoden aikana kymmenellä uudella hankkeella. Jokaisen hankkeen metsäalueet kasvavat kymmenellä hehtaarilla vuodessa. Arvio hiilidioksidin sidontapotentiaalista on 30 vuoden aikajänteellä 20 100 CO2E. Vuonna 2022 on tavoitteena tehdä yhteistyötä 20 yhteisön kanssa ja vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään siten, että

  • ilmasto-osaaminen lisääntyy
  • ruokaturva vahvistuu
  • hiilinielut kasvavat
  • puuta säästävät liedet vähentävät polttopuun käyttöä ja tekevät ruoanlaitosta turvallisempaa
  • toimeentulomahdollisuudet paranevat
  • ekosysteemipalvelut monipuolistuvat.
nepal-artikkelikuva

Hanke: Tansania

Tansaniaan on istutettu vuodesta 2016 alkaen noin 13 hehtaaria metsää. Alueelle on istutettu vuoteen 2018 mennessä yhteensä 32 800 tainta ja sen lisäksi yhteisön jäsenten kotien pihoille 36 800 tainta.

Hanke: Nepal

Nepaliin on istutettu vuoden 2019 aikana yli 5 000 puuta ja hankkeesta on hyötynyt yli 2 000 ihmistä.