Bekanta dig med vår verksamhet

Felm eller Finska Missionssällskapet är en finländsk medborgarorganisation som i 160 år haft kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan som utgångspunkt. Felm lever i nuet och följer med situationen i världen. Vi vill vara med i det arbete som görs för ett bättre klimat. Kampen mot klimatförändringarna är avgörande för att de mänskliga rättigheterna skall kunna förverkligas på olika håll i världen.

_DSC0789

100 års erfarenhet av utvecklingssamarbete

I över 100 år har vi haft utvecklingssamarbete runtom i världen. År 2018 bedrev vi utvecklingssamarbete i tolv länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Kärnan i vårt arbete är rättvisa, hopp och att hjälpa de allra mest utsatta människorna.  

I vårt arbete har vi sett hur klimatförändringarna i praktiken försvårar människors liv. Därför har klimat- och miljömedvetenhet redan länge varit del av vårt arbete och vi har hjälpt människor runt om i världen att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna.

Pålitliga aktörer

Allt arbete som Felm gör sker i samarbete med våra samarbetsorganisationer. I utvärderingar gjorda av utomstående beskrivs Felm som en pålitlig aktör. I verksamheten tillämpar vi god administration. Arbetet planeras, genomförs och utvärderas i samarbete med våra samarbetspartner.   

Också användningen av medel från Hope Fund följs noggrant upp. De företag och församlingar som är med får regelbundet information om hur pengarna använts. Våra webbsidor uppdateras också regelbundet med info om hur projekten framskrider. 

Vår verksamhet finansieras av utrikesministeriet, församlingar och privatpersoner. Hope Fund är en ny verksamhetsform genom vilken vi vill erbjuda vårt kunnande åt företag och hjälpa dem att kompensera sina utsläpp på ett etiskt sätt.

Kom med och investera i en bättre värld!

_DSC1085